Bherundafågeln är enligt den indiska mytologin en fågel med två huvuden och en gemensam kropp. Efter en lång tid tillsammans blev de osams och tog död på varandra.

Men de fick en ny chans när de lovade att ta hand om varandra. Lärdomen är att vi har så mycket gemensamt att vi måste hjälpa varandra för att överleva.

Tanken med Berunda är att vi ska hjälpa varandra att hitta lösningar på problem.

Om du vill ha svar på en fråga hjälper vi dig gärna. I vanliga fall kostar det från hundra kronor att publicera en frågeställning.

 JAKOB
 NANNESON

 Miljöengagerad

Så ska en chef vara Berunda

Det är något speciellt med chefer. Antingen älskar vi dem eller så hatar vi dem. De påverkar hela vår arbetssituation. Och vi pratar gärna om hur de är och hur de borde vara. Deras sätt att vara och hur de hanterar högre chefer och sin egen personal påverkar hela arbetsstyrkan på avdelningen. De sätter så att säga ribban och är en stor del av arbetsmiljön.

Det är många egenskaper som en chef förväntas ha och det är inte alltid lätt att hitta balansen. För kompisaktig är inte bra, medan ett för stort avståndstagande ses som negativt hos personalen.

De flesta uppskattar en chef som lyssnar och är uppmärksam. Men han/hon får inte vara velig. Utan samtidigt som chefen är empatisk ska han/hon vara bestämd, entusiasmerande och driva gruppen i ”rätt riktning”. Det är en fin avvägning mellan att kunna ta bra och handlingskraftiga beslut och samtidigt se till sina anställdas bästa och se till dem som unika individer.

Den personliga kemin mellan anställda och chefer påverkar också i stor grad. Så det är konstigt att det egentligen finns någon som vill vara chef alls. Kanske är det trots allt den högre lönen och statusen som får folk att vilja vara just chef.

Skriv en kommentar