Bherundafågeln är enligt den indiska mytologin en fågel med två huvuden och en gemensam kropp. Efter en lång tid tillsammans blev de osams och tog död på varandra.

Men de fick en ny chans när de lovade att ta hand om varandra. Lärdomen är att vi har så mycket gemensamt att vi måste hjälpa varandra för att överleva.

Tanken med Berunda är att vi ska hjälpa varandra att hitta lösningar på problem.

Om du vill ha svar på en fråga hjälper vi dig gärna. I vanliga fall kostar det från hundra kronor att publicera en frågeställning.

 JAKOB
 NANNESON

 Miljöengagerad

Naturskyddsföreningen frågar: Hur påverkar vi politikerna? Berunda

Hur ska vi få politikerna att lägga ned flygplatsen i Bromma?

Centralt i Stockholm ligger en flygplats som heter Bromma. Naturskyddsföreningen menar att ett så stort centralt område borde användas till att ge plats åt Stockholms växande befolkning genom en ny stadsdel istället för att bidra till kraftiga bullerstörningar och klimatpåverkan.

Hur kan man få en majoritet av politikerna i stadshuset att besluta att lägga ned Bromma flygplats?

Läs mer om frågan och se Naturskyddsföreningens förslag på
http://www.stockholm.snf.se/efterflyget.htm

Bästa tipsen får ta del av belöningen.

 1. Att låta folk skriva på en namninsamling på nätet är nog en bra idé. Det är också relevant att störningarna från Bromma främst drabbar stadsdelar såsom Essingeöarna, Södermalm och Årsta. Genom att i dessa stadsdelar samla namnunderskrifter kunde nog en skaplig volym uppnås. Detta kunde ske dels via affischering (för hemsidan) och möte med folk på plats. Kanske kan det lokala näringslivet engageras så att en pärm kan läggas ut exvis. i någon lokal butik.

 2. Inför en utsläpps avgift för flyget, och låt de pengarna subventionera tågtrafik.

 3. Miljöpåverkan är ett ämne som politiker ofta tenderar att se förbi så enligt min mening är det i första hand bostadsbristen som ska framföras som huvudargument i denna fråga.

  1. Jag tycker att man ska passa på att framföra sina argument då denna fråga (just bostadsbristen i Sthlm) kommer upp till diskussion, kanske i någon debatt tex (det krävs ju då att man är lite a jour med vad som händer). Man ska då se till att få vara med i debatten, Bromma flygplats behöver inledningsvis inte nämnas utan kan slängas in i diskussionen efter hand då man belyser det orimliga i att Bromma flygplats tar den plats den gör. MEN….man kan inte få politikerna att lägga ner Bromma flygplats utan att ge dem alternativ som de nappar på.

  2. Alternativ till Bromma måste lyftas fram, ex på sådana skulle kunna vara en bra plan (man måste ha en bra, tydlig planering att visa upp) på utbyggnad av Arlanda, bättre planerade tågtidtabeller eller järnvägssträckningar (även en planering för hur man ska kunna göra tågresor billigare är då relevant eftersom många idag flyger pga att det är billigare än att åka tåg). Man måste visa att man tänkt ett steg längre och ha en planering för hur man ska kompensera de förlorade flygturerna.

  3. Slutligen är jag av den bestämda åsikten att vardagsspam i form av flygblad, affischer etc är ett bra sätt att få politikers uppmärksamhet. Varför inte dela ut sådana vid riksdagen? Och då på framsidan belysa just bostadsproblemet (Som sagt så kommer garanterat fler politiker ta ett flygblad med framsidan “Så ska vi lösa bostadsbristen” än ett med framsidan “Lägg ner Bromma Flygplats”).

  4. Se till att få med allmänheten genom bra, genomtänkta argument. Skriv en bra debattsida till en kvällstidning, var med i tv-program då relevanta ämnen för denna fråga diskuteras (kan vara debatter om bostadsbrist, studenters dåliga ekonomi och bostadsproblem, miljöproblem etc.)

 4. Hitta på sätt att nå fram till hustomtarna i organisationen – som tycker likadant som ni.

  Vad en hustomte är kan ni läsa i följande artikel:
  http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____6811.aspx

  Hustomtar är lite kluriga, så ni får också försöka vara det!

  När ni väl har kontakt med hustomtarna så har ni liksom allierade inne i deras organisation. Då kan ni kanske hitta sätt att komma i verklig kontakt med människor som har inflytande i denna frågan.

 5. Se vad Stockholms folk tycker, jag tror nog att många av de som bor i Stockholm eller som vill bo i Stockholm skulle väldigt enkelt gå med på att skriva på en petition. Man hade nog fått ihop en avsevärd mängd påskrifter då flygplatsen egentligen mest lönar sig för affärsresande och annat rikt folk som faktiskt är av minoritet!
  En enkel lösning på ett svårare problem.! Om inte stadshuset gör som en klar majoritet vill är det väl ändå väldigt meningslöst att dom ens finns. Vid avslag av förslaget så är det väl rätt skadande beroende på hur många man får att skriva på petitionen.

Skriv en kommentar