Bherundafågeln är enligt den indiska mytologin en fågel med två huvuden och en gemensam kropp. Efter en lång tid tillsammans blev de osams och tog död på varandra.

Men de fick en ny chans när de lovade att ta hand om varandra. Lärdomen är att vi har så mycket gemensamt att vi måste hjälpa varandra för att överleva.

Tanken med Berunda är att vi ska hjälpa varandra att hitta lösningar på problem.

Om du vill ha svar på en fråga hjälper vi dig gärna. I vanliga fall kostar det från hundra kronor att publicera en frågeställning.

 JAKOB
 NANNESON

 Miljöengagerad

Hur får vi fler unga i samhällsdebatten/politiken? Berunda

Utvecklingen är skrämmade. Det politiska deltagandet bland ungdomar är lägre än någonsin och det krävs nu en kraftansträngning för att få in de unga i demokratin.

Detta betyder inte att unga idag är lata och oengagerade, saken är istället den att det finns andra engagemang. Samma personer som förr kunde hamna i politiken skapar idag webbsidor som blir stora och säljs för miljoner.

Kanske måste politiken odefinieras och ersättas av något nytt? För i grund och botten verkar det ändå som om det finns ett stort samhällsintresse. Många unga har tydliga åsikter kring exempelvis kollektivtrafik och fildelning. – Men var finns dialogen?

Dialogen finns inte på den politiska arenan, istället är det webbforum och andra privata platser.

Jag känner att detta är ett problem och efterlyser nu tips och förslag på hur man kan få in de unga i politiken.

Eftersom belöningen är av välgörenhetskaraktär så är den tyvärr inte så hög. Men jag vill istället uppmana till att du själv fyller på belöningspotten med dina pengar om frågan intresserar dig.

Tack.

 1. Det är den långa svansen (läs boken The Long Tail) som återspeglar sig i politiken. Människor blir mer nischade – finner att de inte passar in i den klassiska block- och partipolitiken utan sätter istället ihop sin egna politiska ideologi utifrån olika politiska organisationer såsom Greenpeace och Djurens Rätt eller också så finns inte ens någon sådan organisation för deras politiska nisch och då kanske de över nätet odlar sina åsikter med de två-tre andra i den frågan likasinnade personerna i världen.

  Politiken blir mer nischad – mer individuell. Man skapar sig sin egna uppfattning snarare än att man går in i en av sju etablerade partiers ideologier. Hur bemöts det? Kanske med mer folkomröstningar – mer öppna debatter – mer direkt arbete på att mjölka ur och ställa samman folkets åsikter och genom att föra ner så mycket politik som möjligt så nära människor som möjligt.

  Man borde försöka nyttja internet mer – kanske inte för att rösta utan snarare för att ta temperaturen på folkets åsikter och för att förhöra sig om åsikter.

  Man bör också belysa att allt demokratiskt engagemang inte sker genom kommun, stat och landsting. Odla den sociala ekonomin – fler föreningar – fler demokratiska företag. För vad är det som styr Sverige egentligen? Politikerna eller företagen? Uppmuntra unga att leva ut sina politiska uppfattningar i företagsvärlden och stöd dem med det krångliga byråkratiska och kanske med det startkapital som ibland kan krävas.

  En liten ekonomisk förening som förenar människor kring en politisk uppfattning blir en form av decentraliserad gräsrotsdemokrati – och det kan ge väldigt mycket till samhället det också.

 2. Vi behöver en digital plattform, “www.medborgarportalen.se”. Den skulle fungera som en kombination av Metros kolumner, kommunernas medborgarförslag och organisationers lobbyverksamhet.

  Om jag är en engagerad medborgare skulle jag där kunna lägga in ett inlägg där jag förespråkar ökade resurser till barnomsorgen, att det inte ska byggas en skyskrapa utanför min balkong eller att Sverige måste engagera sig mer i Mellanöstern-konflikten. Andra användare bör sedan kan betygsätta mitt inlägg, kommentera det etc.

  Inläggen bör rangordnas i relevansordning (utifrån användarnas betyg). Vill jag bygga en rymdbas på Sergels torg får jag troligen låg ranking medan den som har ett helt seriöst förslag för ökad trygghet i kollektivtrafiken rimligen bör komma ganska bra till. Betygen ska alltså spegla inläggets seriositet snarare än huruvida jag också tycker på samma sätt. Till viss del hör de samman men det bör ändå vara hyggligt utslagsgivande.

  Politiker bör kunna logga in och få med partilogga, bild och namn. De bör kunna kommentera de olika inläggen eller själva försöka skapa opinion för något.

  Som så mycket annat på internet krävs en viss mängd användare för att inte enstaka tyckare ska få ta orimligt mycket plats. Det vore också bra att ha ett samarbete med en grupp politiker som skulle kunna föra fram partiernas positioner i de olika frågorna. Eftersom de inte skulle behöva kommentera andra frågor än de som rankas på “A-listan” ska det vara hyggligt meningsfullt. Vill jag som användare försöka få in en viss fråga på den listan bör jag förstås kunna gå in bland “bubblarna” och skicka ut ett massmail till mina vänner där de uppmanas att gå in och ge frågan ett bra betyg.

  Föreningar, partier och andra kan förstås använda detta för att föra fram sina egna frågor men även enskilda medborgare kan bli “fixstjärnor” genom att föra fram kloka förslag. Den kollektiva rösten gallrar bort galenpannor, rasister och olika sorters extrema förslag.

  Att koppla det hela till t.ex. Facebook (men helst något icke-kommersiellt alternativ) är väl inte fel eftersom personer då ges en möjlighet att marknadsföra sig själva. Det här tänket bygger annars på att enbart marknadsföra idéer. Speciellt politiker kan vara intresserade av att framstå som “en hyggligt normal Svensson-typ” snarare än någon sorts “byråkratisk maktspelare i Rosenbad”.

  Frågor som är riktigt populära kanske skulle kopplas ihop med namninsamlingar (speciella siter för sådant finns ju redan) så att man kan protesterna mot motorvägsbyggen, utförsäljning av bostäder eller
  säga ja till anordnande av festival för ungdomar.

 3. Man måste sluta fokusera på partipolitik och faktiskt se att unga väljer att engagera sig i sakfrågor. När media nyligen släppte nyheten att ungdomsförbunden rasar i medlemsantal målades en onödigt svart bild upp. Sanningen är ju att flera ungdomsorganisationer som jobbar med sakfrågor, ex miljöfrågor, drogpolitik etc. är fortsatt starka. Dessa förbund borde lyftas fram och ges fler möjligheter att tycka till i de sakfrågor de är engagerade i. Tror att det vore ett smart drag om partier, riksdag etc. tillsatte fler ungdomspaneler som jobbar inom specifika områden. Dessa kunde fungera som rådgivare till beslutsfattarna.

 4. Livet i Sverige är lite fattigare idag än för 20 år sedan, speciellt för ungdomar. Om politiskt aktiva ungdomar även fick chansen att ta avlönade politska uppdrag så skulle intresset garanterat öka.

 5. Dialogerna förs idag på olika internetsidor via communitys. jag tror olika partier har totalt missat denna stora marknadsplats. på facebook tillexempel finns en uppsjö av grupper man kan gå med i där folk över hela världen delar samma åsikter. sedan måste man också visa ungdommar att politik är roligare än alla möten och allt tjafs som visas på tv med politiker som fifflar till höger och vänster. inte minst måste man visa att en enda individ kan påverka, jag tror att många ungdommar har den åsikten att “äh, blir ingen skillnad om jag röstar eller inte så jag kan lika gärna låta bli.”

 6. Hej!

  Man borde få in diskussionen om vikten av politiskt engagemang i skolan mer.

  Ett bra sätt att göra de på skulle kunna vara att initiera idén bland de politiska ungdomsförbunden. De borde själva ha intressen av att intressera och värva andra unga. De är bland skolor ibland, men då ofta i värvarsammanhang. De borde finnas möjligheter till att få dom att närvara och sprida kunskap om politiken och vad engagemang innebär.

  Med vänlig hälsning
  Lech Kaniuk

  lech.kaniuk@gmail.com

 7. Det är som du säger, det är väl kanske inte engagemanget som saknas eller viljan, utan de att media inte bevakar de vi unga säger och tycker. För på internet och ungdomar imellan är det absolut inge brist på åsikter och politiskt engagemang.
  Partipolitik känns som något väldigt torrt för mig och säkert för många andra ungdomar. Jag utrycker istället mina politiska åsikter genom mina handlingar i det dagliga livet, jag skippar mellanhanden och utför min “politik” direkt, istället genom ett parti.
  Jag ser egentligen inget problem, men om man vill se de ungas politiska vilja tydligare kanske man får ta ut det på gatan och starta demotrationer och seminarum med ämnen som många unga brinner för, om man först får de unga att brinna för en sakfråga är det nog lätt att få dem att vilja kämpa för mer orättvisor och tillslut så har man nog skapat ett politiskt engagemang.

 8. Mediet i sig är inte problemet, problemet är att diskussionen som förs är antingen för avancerad för att ungdomarna ska förstå eller för ytlig för att relateras till. Många sätt att nå ut till unga väljare har gjorts – Socialdemokraterna har t.ex startat en YouTubekanal, ett spännande initiativ för kommunikation mellan olika generationer, men informationen som ges ut där är fortfarande för “vuxen” för sin publik. Att göra fakta lättillgänglig och att annonsera där unga finns är ett bra första steg, men att följa upp det med att visa _varför_ det är är relevant för unga är minst lika viktigt.

  Min åsikt är att “utsätta” unga för partiernas åsikt i det riktiga livet är en mycket mer tankeprovocerande upplevelse än en interaktiv guide. Ungdomar är inte ointresserade, men det är svårt att ha perspektiv på saker som t.ex framtidens arbetsmarknad när man själv aldrig deltagit i den. Att se hur, som i exemplet ovan, arbetslöshet påverkar en familj och vilka lösningar partiet erbjuder ger en möjlighet att ta ställning på riktigt. Vilka frågor som är viktiga för varje generation bidrar också till partiernas utveckling, så en “odefiniering” är inte nödvändig.

  Om man sedan känner sig motiverad att gå med i ett parti kan uppgifter vilka sätt man kan vara aktiv inom partiet – med politiska uppdrag, som nämndeman, osv – få den unga människan i fråga att känna sig mer delaktig.

 9. Media och politiska partier måste inleda en diskution med föreningar och hemsidor där unga hänger. Så som planka.nu och piratbyran.org
  Istället för att helt ignorera dessa projekt måste vi föra en dialog med dom. För det här är hemsidor/projekt som verkligen intresserar ungdomar. Vi måste lysa upp den politik som engagerar unga.

 10. Man kan ju börja med att bjuda in dom i själva samhällsdebatten. Det är en början. För vi känns inte särskillt välkommna som det känns nu.

 11. Andvänd undervisning i högstadie, gymnasiet och även högskolor..
  Nå dom unga genom skola, intressen, hobby etc etc .
  Informera förädrar om att unga ska få mer information om politik och även föräldrar!
  Sprid ut fler budskap som intresserar unga och unga vuxna!!

 12. Man måste göra politik “sexigt” igen :D
  Politik nu är så lamt och tråkigt, det handlar bara om skatter och pengar och räntor.
  Det måste finnas lite glöd i politikerna för att det ska locka det unga.

  Ta Olof Palme tillexempel, där hade vi en politiker med glöd, man får tycka vad man vill om hans politik och åsikter men han väckte mycket passion, politisk kampvilja och hat.
  Vi behöver politiker som dammar bort dammmet från deras gråa ansikten och visar lite glöd; de måste visa att det brinner för de det säger. Detta tror jag skulle få mer ungdomar intresserade om politik; om politiken blev roligare helt enkelt.

 13. Jag tror att det vaga intresset beror på okunskap. Idag är det inte lika stort diskussionsämne i skolan. Vad som däremot verkar vara en större trend är alla dessa aktivister. Det är så många som engarerar sig i “djurens rätt”, vegis-aktiner mm.
  För att öka intresset hos unga vad det gäller politik så tror jag att man behöver nå ut till just de grupper som redan är aktiva i olika grupper. Då krävs det naturligtvis att de olika partierna på ett eller annat sätt stödjer just de gruppernas åsikt.

 14. Det är viktigt att stärka unga människors deltagande i samhället genom införande av ett ungdomsråd i kommunerna. Det är viktigt att ungdomar får inflytande över sin arbetsplats (skolan), och att det blir lyssnade på, om delaktighet i beslut som berör deras vardag. Många kommuner har redan inrättat mötesplatser med ungdomar, exempel är ungdomsråd där ungdomar får vara med och påverka i kommunala frågor som berör dom själva. Det skulle främja ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen.

 15. Inte konstigt med så många politiker som inte lever som dom propagerar för, utan dom bedrar och snikar till sig det dom kan.

  Därmed inte sagt att en politiker som är duktig ska hyfsat betalt.
  Som det är idag kan en 18 årig duktig telefonförsäljare utan utbildning tjäna mer än statsministern.

  Det kanske också är så att tiderna ändras, debatterna ska kanske föras på andra forum, där folk ser det Ex Internet och andra media.
  Det är ju inte så många som har insyn i vad eliten sitter och diskuterar i riksdagen, och nämnda elit sitter i sin kokong (riksdagen) och vet inte hur det är i verkligheten.

Skriv en kommentar