Bherundafågeln är enligt den indiska mytologin en fågel med två huvuden och en gemensam kropp. Efter en lång tid tillsammans blev de osams och tog död på varandra.

Men de fick en ny chans när de lovade att ta hand om varandra. Lärdomen är att vi har så mycket gemensamt att vi måste hjälpa varandra för att överleva.

Tanken med Berunda är att vi ska hjälpa varandra att hitta lösningar på problem.

Om du vill ha svar på en fråga hjälper vi dig gärna. I vanliga fall kostar det från hundra kronor att publicera en frågeställning.

 JAKOB
 NANNESON

 Miljöengagerad

En lärares bästa egenskaper Berunda

Hur ska en lärare vara egentligen? Vad är det som gör att vi ser fram emot vissa lektioner, och inte tycker om andra. Vilken lärare är det som kommer att ge oss något utöver det extra, och som vi kommer komma ihåg resten av livet?

Som alltid med bra frågor finns det många olika svar. En snäll lärare kan vara mycket uppskattad, liksom en lite strängare. Det beror till stora delar på hur han eller hon är som person, och vilka andra egenskaper den personen har. Det är ofta en kombination av egenskaper hos en lärare som gör honom eller henne uppskattad, respektive ratad bland sina elever.

En egenskap som alla bra lärare har gemensamt är att de är duktiga på att lära ut. De är inte bara kunniga inom sitt ämne, utan de har också bra pedagogiska färdigheter och kan förklara så att alla förstår. En annan är att de är duktiga på att motivera eleverna, får eleverna att anstränga sig och vilja lära sig mer. Det betyder att de måste både inge och ge respekt, vara hjälpsamma och förstående.

Humor och generositet brukar uppskattas, liksom att vara lite speciell och nyfiken. Det finns nästan alltid hos lärare som tycker om sina elever och sitt arbete. De engagerar sig helt enkelt i sitt jobb, och vill något med sina lektioner. Det brukar smitta av sig även till eleverna.

Skriv en kommentar