Bherundafågeln är enligt den indiska mytologin en fågel med två huvuden och en gemensam kropp. Efter en lång tid tillsammans blev de osams och tog död på varandra.

Men de fick en ny chans när de lovade att ta hand om varandra. Lärdomen är att vi har så mycket gemensamt att vi måste hjälpa varandra för att överleva.

Tanken med Berunda är att vi ska hjälpa varandra att hitta lösningar på problem.

Om du vill ha svar på en fråga hjälper vi dig gärna. I vanliga fall kostar det från hundra kronor att publicera en frågeställning.

 JAKOB
 NANNESON

 Miljöengagerad

Bli en bra ledare Berunda

Många vill vara en bra ledare, men det är inte alltid som det lyckas. Huruvida man lyckas eller inte med sitt ledarskap beror på vilka egenskaper man besitter. Ledaregenskaper är förmågor som gör att människor vill följa ens direktiv och att de ser en viss person som en naturlig ledare för en grupp. Det sker nästan automatiskt ibland. Och det är ganska lätt att definiera vilka egenskaper det handlar om, även om det inte är lika lätt att få dem.

Det som kännetecknar en bra ledare är förmågan att lyssna på andra människor och att man samtidigt inte är rädd för att ta beslut. En bra ledare är också rak, tydlig och duktig på att kommunicera ut sitt budskap. Engagemanget är otroligt viktigt och man får inte sitta på någon piedestal och tro att man är bättre än andra. Det är snarare så att en bra ledare anstränger sig lite mer än de som är anställda under dem.

Många anser att ledaregenskaper är medfödda talanger hos en människa. Man är så att säga en född ledare. Det är sant, i alla fall till del. Vissa människor har helt enkelt en bättre förmåga än andra att få människor med sig. Det föreligger naturligt och är ingenting sådana människor funderar över. Det bara finns där.

Men alla vi som inte är födda till ledare kan faktiskt bli bättre på att leda andra. Det finns många kurser att välja mellan och det handlar i mångt och mycket om att våga träda fram och ta ansvar. Självkännedom och självsäkerhet är viktigt, och att vara ödmjuk och ha en stor dos empati. Övning ger färdighet och så behövs det en del vilja att vara en ledare förstås.

Skriv en kommentar